Zápisy ze zasedání

Předkládáme Vám ke čtení zápisy ze zasedání Závodního výboru OSŽ DKV Praha.

Zasedání Závodního výboru OSŽ jsou veřejně přístupná všem našim členům, přijďte se svými podněty či starostmi, jste srdečně zváni! Zasedání Výboru OSŽ veřejně přístupná nejsou a jsou určena jen pro zvolené zástupce jednotlivých základních organizací OSŽ působících v DKV Praha. Koná-li se v příslušném měsíci Poradní sbor vrchního přednosty s odbory, termín zasedání V OSŽ se v tomto měsíci ruší! Zápisy z Poradních sborů VP zde bohužel nemůžeme zveřejňovat, neboť se jedná o interní dokument Českých drah, a.s.