informace pro členy ZO

Metodická příručka v oblasti BOZP, v této brožuře naleznete základní povinnosti zaměstanavatele, práva a povinnosti zaměstnanců.

Metodická příručka v oblasti BOZP, v této brožuře naleznete základní povinnosti zaměstanavatele, práva a povinnosti zaměstnanců.

Předkládáme Vám ke čtení zápisy ze zasedání Závodního výboru OSŽ DKV Praha.