Změny v pojištění odpovědnosti

Při vzniku Mimořádné události může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci, který škodu způsobil náhradu ve výši čtyřiapůl násobku hrubé mzdy. Všem doporučujeme si u naší organizace sjednat pojištění-tzv pojistku na blbost. Pojistka platí jeden rok a kryje jednu pojistnou událost.

 

  • hrubý přříjem 120 000,-Kč = 450,- Kč
  • hrubý příjem  150 000,-Kč = 600,- Kč
  • hrubý příjem 180 000,-Kč = 750,- Kč
  • hrubý příjem 260 000,-Kč = 1 050,- Kč
  • hrubý příjem 340 000,-Kč = 1350,-Kč