Příprava voleb ZV-kandidáti

V únoru 2021 proběhnou volby do Závodního výboru a Revizní komise ZO OSŽ DKV Praha.

 Žádáme naše členky a členy, kteří mají zájem o práci v odborech, aby se ucházeli o svoji nominaci v řádných volbách. Kandidáti se mohou hlásit v naší kanceláři nejpozději 29.1. 2021 do 12,00 hod.

Je i na Vás, jak budete ve Vašich záležitostech zastupováni!