Informace z jednání o zkouškách brzd na jednotkách ř. 471

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 proběhlo jednání na ONJ v kanceláři  p.  Nejedlého za účasti zástupců Federace vozmistrů a ZO OSŽ DKV Praha.

Vedení našeho depa nespatřuje ve stávající situaci žádný problém. Je zpracován harmonogram provádění ÚZB dle stávajícího předpisu. V případě mimořádností bude vozmistr vždy tuto zkoušku vykonávat i mimo předložený harmonogram.

Při odstavení hnacího vozidla je strojvedoucí povinen zanechat vždy platnou brzděnku s vyznačenou ÚZB na vozidle, aby jí nově nastupující strojvedoucí mohl ještě použít (týká se situací, kdy od provedení poslední ÚZB neuplynulo ještě 24 h a Zpráva o brzdění tak může být ještě použita).

Dle našeho stanoviska však strojvedoucí nemůže na jednotkách řad 451, 452 a 471 vykonat ZBHV (zkoušku brzdy hnacího vozidla), aniž by přitom porušil stávající předpisy (V2, V15/I). Tuto zkoušku brzdy ale musí strojvedoucí vždy vykonat, než s jednotkou provede jakýkoliv pohyb, tedy ještě před prováděním ÚZB vozmistrem. Snaha vedení DKV Praha o vyřešení tohoto rozporu tu sice je - je vznesen písemný dotaz na gestora předpisu V15/I, ale problém dosud vyřešen není...

Bezproblémová funkce brzd je jednoznačně základem bezpečnosti na železnici a jakékoli porušování předpisů může vést k nehodové události. Proto je naše stanovisko takové, že je třeba urychleně změnit příslušná předpisová ustanovení tak, aby podle nich zaměstnanci mohli reálně pracovat! Situaci budeme i nadále sledovat a bude se jí také zabývat naše předpisová komise.