Informace pro členy

 Daňové zvýhodnění členů OSŽ

 

Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů mají naši členové možnost odečíst si částku, kterou zaplatili na členských příspěvcích Odborovému sdružení železničářů, od základu daně. 
 
Tento zákon ve svém § 15, odstavci (7) stanoví: 
 
"Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000,– Kč za zdaňovací období." 
 
Pro naše členy neznamená uplatnění výše uvedeného téměř žádnou administrativní zátěž, neboť potvrzení o zaplacených členských příspěvcích zajišťujeme ve spolupráci se mzdovou účtárnou takto: 
 
- pro členy ZO OSŽ DKV Praha, kterým zpracovává daňové přiznání mzdová účtárna, přiloží účtárna příslušné potvrzení přímo k daňovému přiznání; 
 
- pro členy ZO OSŽ DKV Praha, kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, vydá účtárna toto potvrzení při potvrzování výše mzdy za příslušný rok.
 
 
Rozhovor s (dnes již bývalým) předsedou našeho ZV pro časopis Obzor
Plné znění rozhovoru s minulým předsedou našeho ZV OSŽ Janem Bitterem pro časopis Obzor si můžete přečíst ZDE.
 
 
V souvislosti s potížemi kolem prolongace režijek v letošním roce k nám z Generálního ředitelství ČD, a.s. - odboru odměňování a benefitů - dorazila důležitá informace ohledně jízd na Slovensko na režijní průkazku. Co přesně musíte udělat po 28. únoru 2010, chcete-li se na Slovensko vydat, najdete v dokumentu pod článkem